Cisze wokół Czarnobyla

Skażona przyszłość

 

Miedzy osiem a dziewięć milionów ludzi żyje i będzie żyć jeszcze długi czas, na skażonym terytorium Ukrainy, Rosji i Białorusi. Ta wielka katastrofa nuklearna, największy przemysłowy “wypadek”  w dziejach ludzkości nie wywolała dużego zainteresowania artystów, z chwalebnym wyjątkiem “Błagania” Swietlany Aleksiewicz. Niestety, jego bohaterowie pozostali anonimowi, zapomniani. To wydarzenie nie zniknęło jednak z pamięci ani z codzienności ludzi, których świat bezpowrotnie zmieniło. Jak wiec 20 lat później mysleć o tej tragedii, której konsekwencje były od początku ukrywane i minimalizowane, zarówno na świecie, jak i na miejscu wydarzeń?

 

Ta książka, wznowiona i zaktualizowana, poszerzona o nowe informacje, fotografie, nieznane świadectwa ponad dwudziestu autorów, z których większość była świadkami bądź uczestnikami wydarzeń, prowadzi do pełniejszego zrozumienia i zmierzenia rozmiarów katastrofy. Nowa teoria wypadku, wywiad z byłym przywódcą sowieckim Michaiłem Gorbaczowem, refleksje nad zarządzaniem ryzykiem i odtworzeniem warunków życia, skierowanie wzroku również na konsekwencje sanitarne we Francji, nagła potrzeba ekspertyzy i obywatelskiej mobilizacji stanowią różne możliwości spojrzenia na to, czym stał się Czarnobyl, jak również na przyszłość ludzkości w erze nuklearnej.

 

Galia Ackerman, Guillaume Grandazzi i Frédérick Lemarchand zgromadzili świadectwa i analizy autorstwa: JC. Autret, B. Boussagol, P. Chevtchouk, M. David-Jougneau, M. Fernex, M. Gorbatchev, D. Grodzinski, JM. Jacquemin-Raffestin, G. Hériard-Dubreuil, H.-P. Jeudy, G. Lochak, L.Noualhat, V. Nesterenko, H. Ollagnon, V. Symaniec et A. Yarochinskaya.

 

Na koniec znajda Państwo także dialog miedzy S. Alexievitch a P. Virilio.

 

Tłum. Małgorzata Maria Grąbczewska