Czarnobyl  

Zakryjcie tę chmurę, której nie chcę zobaczyć… 

Przedmowa Profesora Dominique Belpomme

 Wiosna 2006 roku przywołuje w naszej pamięci tragiczny wypadek w Czarnobylu (26 kwietnia 1986 roku) i zaprasza Francuzów do zastanowienia się nad wzrastającą ilością zachorowań na raka niewyjaśnionego pochodzenia, które dotykają coraz większą liczbę rodzin. Między te dwie perspektywy wślizguje się ciemna, radioaktywna chmura, która pojawiła się nad Francją. Chmura, która wbrew informacjom podawanym wtedy, nie zatrzymała się na granicy linii Maginota ekosystemu, chroniącej nasze terytorium…

 Jean-Michel Jacquemin-Raffestin jest ekspertem w tej dziedzinie i autorem trzech udanych publikacji, od trzech lat prowadzi badania nad « sprawą Czarnobylu » i jej konsekwencjami w dziedzinach sanitarnej i ekologicznej, które dotknęły nasz kraj, od mgieł Północy do słońca Ile de Beauté.

 luton u drzwi Paryża… Cez pokrywający Alzację, masyw Wogezów, Korsykę, prawdziwe ilości opadów nuklearnych, dezinformacja medialna, znikanie raportów, oszustwa badających komisji, prawdziwe konsekwencje kontaminacji powietrza, wody, fauny i flory, to tylko kilka najważniejszych skutków z inwentarza sporządzonego przez autora publikacji. Część zgromadzonych przez niego informacji, zaprezentowanych na kongresie w Madrycie we wrześniu 1986 roku, nie zdołały przekonać mediów francuskich tamtego czasu.

 Ta odważna, wzruszająca książka, prezentująca rzadkie a niekiedy zupełnie nieznane dokumenty, wskazuje, poprzez wyczerpujące studium, konsekwencje tego ludobójstwa prawdy, ktore jak tsunami ukazuje kłamstwa racji stanu; stroskany o świadectwo autor pragnie doprowadzić do tego, żeby demokracją i informacją rządziła prawda.

 Tłum. Małgorzata Maria Grąbczewska